Kā uzlabot drošību industriālā objektā

drošības sistēmas industriālām ēkām un to nozīme

Industriāli objekti ir komplicēti un parasti sastāv no vienas vai vairākām ēkām, palīgēkām un āra teritorijas. Objektos ikdienā pārvietojas daudz cilvēku, arī dažāda veida transportlīdzekļi. Protams, tas atkarīgs no uzņēmējdarbības veida, kas tiek īstenots objektā, bet jebkurā gadījumā ir būtiski parūpēties par drošību šāda lielā un komplicētā īpašumā. Kā to labāk izdarīt? Kādi risinājumi var palīdzēt palielināt drošību?

Ieviest darbiniekiem un apmeklētājiem caurlaides

Ja teritorijā ir intensīva cilvēku plūsma, tad viena no metodēm, kā palielināt drošību un samazināt iespēju, ka iekļūst nepiederošas personas, ir ieviest caurlaižu sistēmu. Darbiniekiem ir izsniegtas identifikācijas caurlaides, pēc kurām var atpazīt piederību konkrētajam objektam un uzņēmumam. Bet katram, kurš ierodas viesa statusā, uz apmeklējuma laiku ir izsniegta atbilstoša caurlaide, ko, pametot teritoriju, atkal nodod. Protams, te jārēķinās, ka vajadzēs izveidot kontrolposteni un algot cilvēku, kurš atzīmēs cilvēku plūsmas pārvietošanos.

Aprīkot teritoriju un ēkas ar signalizāciju

Signalizācija ir viens no standarta drošības risinājumiem, kas strādā vienmēr. Tajā laikā, kad objektā cilvēki neatrodas, darbojas signalizācija, kas ziņo par nepiederošu personu iekļūšanu, ielaušanās mēģinājumiem. Signalizācija uzreiz izsauc apsardzes darbiniekus, ar kuriem noslēgts līgums. Profesionāli apmācīti darbinieki pārbauda teritoriju un operatīvi rīkojas, ja konstatē iekļūšanu industriālajā objektā. Signalizācijas uzstādīšana gan arī ir papildu izdevumi, tomēr tas ir efektīvs risinājums, kas ļauj objektu atstāt bez cilvēka klātbūtnes daudz drošāk.

Svarīgākajos puntos ierīkot videonovērošanu

Otrs ierasts un efektīvs drošības risinājums ir videonovērošana. Arī tā ir noderīga objektos, kur ir intensīva cilvēku plūsma un plaša teritorija. Videonovērošanu reālajā laikā var uzraudzīt apsardzes darbinieks, kurš vajadzības gadījumā īsteno operatīvu rīcību vai pat izsauc atbildīgos dienestus — policiju, ugunsdzēsējus u.c. Videonovērošana un no tās iegūtie ieraksti arī var noderēt, ja jārisina kādi neskaidri jautājumi, ir šaubas par darbinieku rīcību vai aizdomas par noziedzīgām darbībām. Videonovērošana noteikti nepieciešama vietās, kur glabājas vairāk materiāli vērtīgu lietu, svarīgs aprīkojums, datortehnika un citi iekārojami objekti.

Algot sargu

Daudzi uzņēmēji algo sargu, kurš uzrauga industriālo teritoriju, it īpaši naktī. Sargs var būt tā persona, kas pirmais reaģē uz signalizācijas ziņojumu vai videonovērošanā redzēto. Ja visas šīs trīs lietas apvieno, tad drošība objektā jau ir saucama par ļoti labu. Izlemjot tērēt līdzekļus sarga algošanai, labāk uzreiz meklēt profesionālu un noderīgu cilvēku, kurš objektā neatrodas tikai skata pēc, bet arī atbildīgi pilda savus pienākumu un spējīgs aktīvi reaģēt saspringtās un pat bīstamās situācijās. Šāds darbinieks gan izmaksās vairāk, bet toties jēga no viņa būs ievērojami lielāka. It īpaši, ja uzņēmuma teritorijā patiešām atrodas lielas materiālās vērtības, varbūt arī glabājas kādi komercnoslēpumi, kam nevajadzētu nonākt konkurentu rokās.

Uzstādīt kvalitatīvu žogu un vārtus

Protams, ka pats pamats ir teritorija, kurai ir kvalitatīvs žogs un vārti. Tas norobežo teritoriju, padara to apkārtējiem mazāk redzamu un pieejamu, palielinot arī drošību. Laba izvēle būs automātiskie vārti, kas noderēs lai optimizētu kustību iekšā un ārā, jo katram nebūs jāvelta laiks vārtu manuālai atvēršanai un aizvēršanai. Vēl labāk, ja piederošām personām ir vārtu kontroles mehānisms, kas arī ļauj izvairīties no nepiederošu personu iekļūšanas. Ja industriālajā teritorijā ir garāžas, kur atrodas autoparks, tad palielinātai drošībai jāizvēlas arī izturīgi, kvalitatīvi garāžas vārti, ko ērtību un drošības labad arī var aprīkot ar automātiku.

Lai izveidotu efektīvāko drošības sistēmu, jāņem vērā katra industriālā objekta specifika un vajadzības, bieži vien labākais risinājums ir kombinēt divas vai pat trīs drošības sistēmas, kas viena otru papildina un noklāj “baltos laukumus”.