Kā atļauties mājas remontu un labiekārtošanu?

adult-banking-blur-1288483Ikvienu māju skar laika zobs. Māja vienmēr prasīs finansiālus ieguldījumus un darbu. Tomēr pienāk brīži, kad jādomā ne tikai par vienkāršiem ikdienas un kosmētiskiem darbiem, bet par nopietnāku remontu vai pat atjaunošanu, lai varētu nodrošināt ēkai vēl ilgu mūžu un tās iemītniekiem komfortablu dzīvošanu.

Arī mana māja, ko biju mantojis no vecākiem, bet viņi mantojuši no saviem vecākiem, jau vairākas reizes bija remontēta un labota. Galu galā – tā nebija nekāda jaunā. Tomēr nu bija pienācis tas brīdis, kad mājai vajadzēja pārtapt jaunā veidolā – mūsdienīgai, šī gadsimta ērtībām atbilstošai. To, protams, nevar noliegt.

Tikai viens jautājums – kā cilvēkam ar vidējiem ienākumiem atļauties šādu apjomīgu mājas remontu?

Continue reading